Grote Papiermolen

Grote Papiermolen te Hoorn   Heerderbeek

Gesticht in of voor 1624, waarschijnlijk op de plaats waar een in 1587 verwoeste olie- en korenmolen heeft gestaan. In 1872 brandde de molen af. De molen stond op de Heerderbeek. Het molenaarshuis bestaat nog onder de naam ‘Klein Vosbergen’. Een gemetselde waterval geeft de plaats van de molen nog aan.

De waterval van de voormalige Grote Papiermolen
De waterval van de voormalige Grote Papiermolen