Grifthof

03-09-2020 – “Grift terug in de binnenstad van Apeldoorn”; aanleg Grifthof.

Het laatste ontbrekende stukje van de Grift, tussen de Kanaalstraat en Beurtvaartstraat, wordt momenteel aangelegd. Op het terrein tussen de Stationsstraat, Beekstraat en de Kanaalstraat komt een nieuw parkje: een groene plek “met ruimte voor water, natuur, spelen en ontspanning”: de Grifthof.

Vanaf het Amaliapark loopt de Grift door het centrum van Apeldoorn. Ter hoogte van (voormalige) V&D, gaat de beek tot dusverre ondergronds. In de nieuwe plannen komt de beek bovengronds. Zie: https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/projecten/beken_en_sprengen/grift/grift_binnenstad/definitief_ontwerp.pdf

In het nieuwe ontwerp is een aantal vistrappen geprojecteerd vanwege het grote hoogteverschil. De bestaande pijpleiding blijft als overloopmogelijkheid bestaan. Regenwater wordt opgevangen in Markstraat en Beekstraat en ten dele naar een nog aan te leggen wadi geleid.

Naast de gemeente Apeldoorn en waterschap VV wordt ook financieel bijgedragen door de provincie Gelderland.

In het najaar van 2020 zal het project worden afgerond.

Jan Folbert