De Wijerd van maart 2020: Gras tiert welig op verdroogde sprengenbeekbodems

Bekenstichting op zoek naar verloren water

Je zou het na de kletsnatte februarimaand niet zeggen, maar er is nog steeds niet genoeg water gevallen op de Veluwe. ,,Het mag best nog een poosje doorregenen’’, tekende dagblad de Stentor vorige week nog op uit de mond van boswachter Machiel Bos van Natuurmonumenten, die het water in de Hierdense- en Leuvenumsebeek bij Ermelo nauwlettend in de gaten houdt.

Ook binnen de Bekenstichting wordt de situatie dermate zorgwekkend gevonden dat de redactie van huisblad De Wijerd onder aanvoering van hoofdredacteur Henri Slijkhuis in een reeks publicaties aandacht zal besteden aan de problematiek. Slijkhuis: ,,Dagelijks zijn er artikelen in de krant te lezen over de mondiale klimaatverandering en de nationale stikstofproblematiek. Veel jongeren in onze samenleving maken zich zorgen over hun toekomst. Veel ouderen maken zich ook zorgen, maar dan vooral over wat dat allemaal wel niet gaat kosten. Het milieu is weer in! De redactie wil hier op inspelen door dit jaar een artikelenreeks te brengen onder de noemer ‘Waar is het Veluws water gebleven?’’’

In het nieuwe nummer van De Wijerd dat deze maand is verschenen is een eerste artikel van de hoofdredacteur verschenen onder de veelzeggende kop ‘Milieubederf in een historisch perspectief’, waarin Slijkhuis een somber beeld schetst inclusief kurkdroge beekbodems waar het gras welig tiert.

Verder in het nieuwe nummer van De Wijerd artikelen over een zijtak van de Smallertse Beek, de onbekende Suijthoffmolen, de voormalige Griftsemolen in Vaassen en een gesprek met Joop Koetsier in Elburg: een gepassioneerd man die namens de Bekenstichting een bijzonder bekenstelsel in de smiezen houdt.

Voor meer informatie of het bestellen van een exemplaar info@sprengenbeken.nl

Z. Hottinga-Doornbosch tel: 0578 631459 www.bekenstchting.nl