Flora en fauna

Bevers in rivierdijken

Bevers in rivierdijken 17 april 2023 – In 1988 werden bevers uitgezet in Nederland. Inmiddels is de populatie gestegen naar boven de vijfduizend bevers. In

Lees meer »

Rivierprik in de Grift

Rivierprik in de Grift 1 maart 2023 – De rivierprik is een zeldzaam dier in Nederland. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft tussen 2019 en 2022

Lees meer »