Excursie landgoed Hackfort en Baakse beek

Op zaterdag 21 april 2018 vond de voorjaarsexcursie plaats op het landgoed Hackfort en bij delen van de Baakse beek. Excursieleiders waren Willem Regtop, boswachter bij natuurmonumenten en Leon Klein Tank, projectmanager bij het waterschap Rijn en IJssel. Er waren 30 donateurs inclusief bestuursleden die deelnamen aan de excursies.

Na de koffie bij Chocolaterie Magdalena werd een wandeling gehouden in de kasteeltuin van het landgoed Hackfort. Eigenaar en beheerder Natuurmonumenten heeft in het parkbos zo’n half miljoen stinsenbolletjes geplant en deze bloeiden uitbundig. Willem vertelde veel over de historie van het landgoed en de bewoners. Na het bezoek aan de kasteeltuin werd een bezoek aan de watermolen gebracht, die in bedrijf was. Deze watermolen heeft een onderslag rad. Deze aandrijvingstechniek voor de maalstenen wijkt af van de vele molens op de Veluwe, omdat de Baakse beek een ander type beek is en relatief veel water afvoert richting IJssel. De vrijwillige molenaar lichtte de geschiedenis van de watermolen toe. Daarna gaf Leon Klein Tank een toelichting op de realisatie van de vispassage bij de watermolen. Via monitoring van vissoorten is aangetoond dat diverse vissoorten gebruik maken van de vispassage. Vervolgens werden wij door Willem uitgenodigd om het kasteel te bezoeken. Natuurmonumenten start zeer binnenkort met een grootscheepse verbouwing voor realisatie van vakantie appartementen. Dit was een mooie gelegenheid om het kasteel van binnen te bekijken inclusief de kelders en de fundamenten van het voormalige kasteel, die daar nog aanwezig zijn.

Na een uitstekend verzorgde lunch bij Chocolaterie Magdalena nam Leon ons mee naar het centrum van Vorden en gaf hij een exposé over het stroomgebied van de Baakse beek en de Veengoot. In Vorden is na de renovatie van het parkje een voorde aangelegd en zijn wadi’s geïntegreerd in het beeksysteem. Het was interessant om te zien dat in een stedelijke omgeving met inspraak van de bewoners en financiële input van de gemeente zo’n project gerealiseerd is. Dit type stedelijke projecten dient veel meer navolging.

Na een korte wandeling brachten wij een bezoek aan het splitsingspunt van de Baakse beek en de Veengoot. Leon gaf een toelichting op antiverdrogings maatregelen die worden uitgevoerd op het landgoed Hackfort en landgoed ’t Suideras. Voor de uitvoering van de antiverdrogings maatregelen, die gefaseerd worden uitgevoerd, vanwege het bomenbestand, wordt een boerenbedrijf verplaatst naar Drempt. De verplaatsing biedt ruimte om grasland langzamerhand om te zetten in schraal grasland dat voor bijzondere flora en insecten erg belangrijk is.

Al met al een geslaagde dag met uitstekend weer en twee gedreven excursieleiders die veel informatie gaven over het landgoed Hackfort en ontwikkelingen in het stroomgebied van de Baakse beek.

Adrie Hottinga