Bekenstichting realiseert natuurbelevingsroute bij Emst

Mooi nieuws voor wandelaars en fietsers in nieuwe editie van De Wijerd

Mooi nieuws voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers: de Bekenstichting stroopt de mouwen op om de sprengenkoppen bij Emst zichtbaar te maken. Het gaat om een ambitieus project dat ‘Het Emster Bekenpad’ is gedoopt. De sprengen in dit gebied zijn nu nog nauwelijks te vinden door blokkades van prikkeldraad en struikgewas. Maar daar komt verandering in met de realisatie van een belevingsroute en de plaatsing van informatieborden.

Het nieuws wordt bekendgemaakt in het decembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de historie en de situatie van de twee beeksystemen bij Emst die worden gevormd door de Nijmolense Beek en de Smallertse Beek.

De Bekenstichting wil met het project Emster Bekenpad meerdere doelen bereiken: vergroten van de beleving van het stroomgebied van beide beken; informatie verstrekken over de geschiedenis van het landschap en haar gebruikers; bewustwording creëren van het belang van de beek en het watersysteem als motor achter gebiedsprocessen en patronen in het verleden (grafheuvels, molens) en heden ten dage (waterretentie, droogtebestrijding, natuurontwikkeling). Een extra doel is het verhogen van de natuurwaarden en de herkenbaarheid van de beek door zes meter brede natuurstroken te realiseren.

Inmiddels is er een route- en informatieboek in voorbereiding. De Bekenstichting wordt in dit project financieel gesteund door Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Epe, stichting het Geldersch Landschap en Kasteelen en het Van der Feltzfonds.

Verder is er in de laatste Wijerd van dit jaar opnieuw aandacht voor klimaatverandering en het broeikaseffect. Zo is er een interview met Hendrieke Rossingh van de gemeente Apeldoorn waarin zij uitlegt hoe deze stad omgaat met sprengenbeken in relatie tot de grote wijzigingen in het klimaat. Ook is er een bijzonder verhaal opgetekend over een landschapsschilderij van rond 1870 van de omgeving van Oosterbeek. Klopt de naam van dat schilderij eigenlijk wel?, vraagt onze auteur zich af.

Informatie over de Wijerd en de Bekensstichting via info@sprengenbeken.nl en www.bekenstichting.nl