Herstel beschoeiing Loenense Molenbeek

  • Een telefoontje van een buurtbewoner van de Loenense beek ter hoogte van de Cornelis Hendrixstraat en de Hoofdweg (achter kapsalon Marnie), was de aanleiding voor een bezoek ter plekke. Het bezoek vond plaats achter in de maand februari 2021. Wij zijn gaan kijken en inderdaad bleek dat de beschoeiing over een groot deel van de beek zeer slecht was. Dit was aanleiding om contact op te nemen met het Waterschap Vallei en Veluwe. De buurtbewoner en wij zelf hebben een melding gemaakt op de site van het Waterschap. Op de 1ste maart kregen we al een telefonische terugmelding en wel met het bericht dat er budget beschikbaar was en dat voor de zomer een en ander geregeld zou gaan worden.
  • In de loop van de maand mei bleek een begin met de werkzaamheden gemaakt te zijn en begin juni was een en ander geheel gerealiseerd.
  • Een en ander is degelijk en keurig geworden en dus dank aan het Waterschap hiervoor en natuurlijk dank voor de oplettendheid van de buurtbewoner.

 

Hetty en Albert Bongers

Contactpersonen Loenense Molenbeek

24 februari 2021​
9 juni 2021