Dijkdoorbraak Hattem verrast waterschap

21 JULI 2021 – Waterschap Vallei en Veluwe werd in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 juli compleet verrast door een dijkdoorbraak langs het Apeldoorns Kanaal bij Hattem. Dat meldt dagblad de Stentor op woensdag 21 juli. In de loop van die nacht spoelde zo’n 15 meter zomerdijk langs het Apeldoorns Kanaal weg. De Hoenwaard, een buffergebied bij hoogwater liep vol. Vee werd snel geëvacueerd, boerderijen in de uiterwaard bleven buiten de gevarenzone. Naar de oorzaak is het volgens het waterschap in het artikel nog gissen. Een ingenieur van adviesbureau HKV ziet een relatie met al eerder geziene slijtage en stelt dat zo’n doorbraak ook op andere plekken kan gebeuren. Het waterschap heeft het gat voorlopig met zandzakken gedicht. Het gat in de kade werd in eerste instantie gedicht met 300 big bags zand. Daarna is de uiterwaarde leeggepompt om verdere schade voor landeigenaren te voorkomen. Voordat definitief herstel van de bres van start kon gaan, moest eerst het water in de IJssel en het Apeldoorns Kanaal zakken.

Voorspoedig verlopen

De definitieve herstelwerkzaamheden konden op 18 augustus van start gaan. De uitvoering van het herstel is voorspoedig verlopen. Zo is er een duiker geplaatst in de teensloot om meer steun te geven aan de nieuwe kade. Het nieuwe talud is opgebouwd met klei in de richting van het kanaal. Vervolgens zijn in segmenten de big bags verwijderd. In week 35 was het gat gedicht.

Nieuwe grasmat

De nieuwe kade is aan de kant van het Apeldoorns Kanaal voorzien van stapelzoden. Dit zorgt voor een snel(ler) gewortelde grasmat. Hierdoor heeft een volgend hoogwater geen grip op de vers gebouwde kade. Aan de kant van de polder is gras gezaaid.

Wandelpad

Tot slot is het wandelpad, het jaagpad, hersteld. Hiervoor is een verharding van (steen)split met leem aangebracht. Hiermee is het herstel van de zomerkader afgerond.