Duiker door beverdam Heelsumse Beek

12-05-2020 – Het waterschap Vallei en Veluwe heeft in maart vorig jaar een zogeheten ‘beaver deceiver’ aangelegd in de Heelsumse Beek om overlast door oprukkende bevers in te dammen. Dat valt te lezen in het Publieksjaarverslag 2019 dat het schap vorige week op haar site publiceerde. 
De beaver deceiver is een Canadese vondst. Het gaat bij Heelsum om een twaalf meter lange duiker van pvc die dwars door een beverdam is geplaatst zodat het water kan blijven stromen. Door de dammen van de bevers steeg de waterstand in de Heelsumse Beek en zorgde voor wateroverlast voor flora en fauna in de omgeving. 
Het waterschap is tevreden over de effecten van de deceiver, zo valt te lezen in het jaarverslag: ,,De beaver deceiver is ideaal want deze zorgt voor een goede waterhuishouding en is tegelijk diervriendelijk.” (TvdS)