Droogte op Veluwe nog niet opgelost

20-01-2021 – Ondanks dat op de Veluwe de droogte nog niet is opgelost, heft Waterschap Vallei en Veluwe het verbod op onttrekken van oppervlaktewater op. Dat staat in een bericht dat op 20 januari op de site van het schap is geplaatst: ,,Waterschap Vallei en Veluwe heft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het werkgebied per 22 januari 2021 op. Door de neerslag die in december is gevallen, zit er in het merendeel van de oppervlaktewateren zoals sloten en beken voldoende water.’’ Verderop in het bericht valt te lezen: ,,Ondanks dat het merendeel van het watersysteem weer watervoerend is, is de droogte van 2020 niet opgelost. In het werkgebied is ondanks de gevallen neerslag nog steeds sprake van een neerslagtekort. Het grondwaterpeil in de lage delen van het gebied, zoals de IJsselvallei en de Gelderse Vallei is op normaal niveau. In de hoge delen van het gebied, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is de grondwaterstand echter nog niet hersteld en zien we lagere grondwaterstanden dan normaal. Op de zandgronden is de grondwaterstand nog zeker 20 cm lager dan het langjarig gemiddelde.’’