Drie lezingen

Drie lezingen, een bericht van IVN:

In september 2023 begint de IVN werkgroep ‘Beken en sprengen’ aan zijn 30e werkseizoen. Dit willen we als IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom niet ongemerkt laten passeren.

We verzorgen daarom een drietal rijk geïllustreerde lezingen over de beken en sprengen in de gemeente Renkum. Ruud Schaafsma vertelt over het ontstaan van de (sprengen)beken, het fascinerende verhaal van de 28 watermolens die ooit functioneerden in de gemeente Renkum, het werk van de bekenwerkgroep èn over de fraaie flora en fauna van de beekdalen. Ruud Schaafsma is bekend van zijn publicaties over de beken en het landschap van de zuidelijke Veluwe.

Beekherstel IVN

Lezing 1: De Oosterbeekse en Doorwerthse beken
Eeuwenlang waren deze beken gebruiksbeken. Aan de zes beken stonden tien watermolens die werden gebruikt voor het malen van graan, het slijpen van messen, het raspen van bieten voor de suiker- en stroopfabriek, de fabricage van papier, buskruit en snuiftabak. In de 19e eeuw veranderden landschapsarchitecten de gebruiksbeken steeds meer in parkbeken. De beken waren een inspiratiebron voor de Oosterbeekse schilderskolonie.

10 oktober in het Filmhuis, Weverstraat 85, Oosterbeek; Start 19.30 u, einde 21.30 u.

Lezing 2: Het Heelsumse beekdal
In het Heelsums beekdal ontspringen drie bekenstelsels. Het is een van de fraaiste smeltwaterdalen van Nederland. In de 18e eeuw was Heelsum een papiermakers-buurtschap. Het beekdal en de tien watermolens waren eeuwenlang een deel van de Heerlijkheid Doorwerth.

7 november in het Kerkje op de Heuvel, Koninginnelaan 24, Heelsum; Start 19.30u, einde 21.30 u.

Lezing 3: Het Renkumse beekdal
De unieke cultuurhistorie van het Renkumse beekdal maakt het beekdal interessant. Hier draaiden negen watermolens op drie bekenstelsels, graan-, olie- en vooral papiermolens. Uit de molens groeide de papierfabriek. In 2013 werd industrieterrein Beukenlaan teruggegeven aan de natuur, een unicum in de Nederlandse geschiedenis.

28 november in Boscafé de Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum; Start 19.30 u, einde 21.30 u.

Aanmelden voor de lezingen is noodzakelijk: aanmeldenivnzwv@outlook.com. Vermeld of u aanmeldt voor de hele cyclus of een specifieke lezing.

De lezingen zijn gratis toegankelijk. In de pauze wordt u koffie of thee aangeboden. Overige consumpties voor eigen rekening.