De Wijerd 2013

2013 – 1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 1
Bomen en oevers, oevers en bomen.., Nic Zuurdeeg [5.594 KB] 2
1100 jaren slingeren, Jan van de Velde 8
Agenda jaarvergadering 11
Jaarverslag 2012 12
Financieel jaarverslag 2012 16
Brief aan de donateurs, Jan van de Velde 18
Voorjaarsexcursie 19
Beleidsvoornemens Waterschap Vallei en Veluwe, Jan van de Velde 20
De Veluwe is een berg vol water, Theo van de Nes 22
De Renkumse en Heelsumse beekdalen, Ruud Schaafsma [7.551 KB] 23
Twentse Beken (2), Henri Slijkhuis 30
Hoophuizen 38
Gehoord gezien gelezen: lesbrief Klooster Hulsbergen 39
Uniek ensemble gerealiseerd. Vanenburger waterval hersteld. Elisabeth Willemsen 40
Wandelboekje herdrukt 43
2013 – 2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 45
Van de voorzitter.. 46
Jaarvergadering 2013 47
Serie over beekverhalen van vroeger, Wiebe Kiel 49
Krijn Korving, oud-bewoner Griftsemolen te Vaassen, Jacques Meijer en Wiebe Kiel [14.714 KB] 50
Dijkgraaf Verwolf neemt afscheid van Waterschap Vallei en Veluwe 56
Verontreinigde beken op de Noordoost Veluwe, Henri Slijkhuis [762 KB] 59
Vereniging Beekeigenaren gemeente Epe ‘Kist van Van Delden’, deel 1, Tjada Amsterdam [3.144 KB] 65
Vereniging Beekeigenaren gemeente Epe. Vereniging boekt eerste succes. Tjada Amsterdam [1.347 KB] 71
Rondom de Oude Molen Altena. Publicatie Dorpsraad Ugchelen. Jacques Meijer 74
Gehoord, gezien, gelezen (1): IJsvogels, zo kwamen zij de winter door. Louis Heine 76
Gehoord, gezien, gelezen (2): Expositie museum Vaassen Historie. Jacques Meijer 78
‘Pomp de beken niet kapot’. Overgenomen uit de Gelderlander. 79
Najaarsexcursie 81
Landschapsknokker, Ruud Schaafsma 82
De kortste rivier van de wereld? Jan Leemburg 84
Nieuwe opmaak De Wijerd 87
2013 – 3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 89
Van de voorzitter.. 90
In memoriam Bertus van Dronkelaar 91
Voortgang ontwikkeling Lunterse beek, Wiebe Kiel [7.390 KB] 92
Johan van Zadelhoff, eigenaar Eerbeekse oliemolen, Wiebe Kiel en Jacques Meijer [10.819 KB] 98
Najaarsexcursie: Staverden en het Uddelermeer, Bernard Willemsen [29.314 KB] 106
Programma Najaarsexcursie, Peter Smit en Bernard Willemsen 113
Afscheid van Lia Slobbe 114
De Bekenstichting op Facebook, Albert Willemsen 116
Nieuwe donateurs, Zwier Hottinga 117
Verslag Voorjaarsexcursie 2013, Bernard Willemsen [27.648 KB] 118
Gehoord, gezien, gelezen: Herstelde plaquetten onthuld en De Roelandsbeuk 125
2013 – 4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 129
Van de voorzitter 131
Een beek zonder water is geen beek 132
De Badhuisspreng in Apeldoorn 136
Afscheid Gerard Smit 138
Nieuwe website 139
Gerard Poppe, voormalig eigenaar wasserij te Vaassen 140
Succesvol bezwaar 145
Het Kozakkenbeeld 148
Natuurgebied het Korte Broek 150
Onderhoud sprengen en beken 155
Tanja Klip, nieuwe dijkgraaf van WSVV 157
Waterkracht op Vosbergen 159
Verslag Najaarsexcursie 161
Fotoverslag 166
Samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland 167
Jaarvergadering en voorjaarsexcursie 168
Nieuws van de Zuid Veluwe 169