De Wijerd 2012

2012 – 1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 1
Van de Voorzitter 2
Water in beken, Jan van der Velde 4
PR-talent gezocht – Project Hierdense Beek, Albert Willemsen 6
Voorjaarsexcursie, Yolt IJzerman 7
Jaarvergadering, Jan van der Velde 8
Agenda Jaarvergadering 2012 9
Jaarverslag 2011, Maria Bruggink 10
Financieel verslag 2011, Dick Wouda 14
Het Wisselse Veen en de antiverdrogingsopgave – aanvulling, Redactie 16
Hydrologie van de Veluwse sprengenbeken in nood! Theo van de Nes 18
Verduurzaming waterwinning Schalterberg – werk in uitvoering, Maria Bruggink 27
Waterram, Bernard Willemsen 31
De Wageningse beken, Albert Willemsen 33
Positief over de Putter Beken, Bernard Willemsen 34
De Vanenburger molen, Bernard Willemsen 38
Natuur in Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem, Gerard Herbers 39

Hieronder volgen een tweetal bestanden met de ontbrekende kaders in het artikel ‘Het Wisselse Veen en de antiverdrogingsopgave’ van Richard Meijer in De Wijerd, nummer 4 van december 2011.

Kader met de toelichting op de wet van Darcy [30 KB]

Kader met schematische weergave bodemlaagopbouw [85 KB]

2012 -2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 41
Van de Redactie 42
De bakens verzet – onze strategie. Oproep. 43
Jaarvergadering 2012, Maria Bruggink 45
Impressie voorjaarsexcursie 2012, Wiebe Kiel 47
Nieuwste ‘Ugchelse kei’ heet Wim Kers, Wilma van Wijk 54
Prijs Vernuft en Volharding, Jan-Olaf Tjabringa 55
Raderen draaien, Marianne Poorthuis 56
Leerlingenexcursie en verslag, Elisabeth Willemsen en Linda van Weeghel 61
Hierdense Beek en najaarsexcursie, Wanda de Winter 64
Monumentendag 2012 70
‘Update’ Heerder Sprengenkamer, Bernard Willemsen 72
Financiering Vanenburgermolen rond, Bernard Willemsen 73
Ijsvogel, Louis Heine 74

2012 – 3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 77
Van de voorzitter 78
Interview met Gerard Willemsen, Tjada Amsterdam 79
Johan van Zadelhoff geridderd 82
Najaarsexcursie 2012 Hierdense beek, Peter Pfaff 83
Inspraak bij bouwen op een kleischot, Wies Heineman & Maria Bruggink 84
Luisterend en pratend je beleid uitvoeren, Theo Brand 88
Pasklare oplossingen bestaan niet, Hilde Huizinga 91
De Imboschbeek, een tragedie, Gert-Jan Blankena 94

De Wijerd — Jaargang 33 nr. 3 — september 2012

Inspraak bij bouwen op een kleischot

Over dit onderwerp, de Willem III Kazerne en de Orderbeek, werd op dinsdag 23 oktober 2012 via Radio 794 een gesprek met Jan van de Velde (voorzitter Bekenstichting) uitgezonden.
Voor dit gesprek klik hier: radio794deorderbeek23102012.mp3 [8.314 KB]

Artikel:
In september 2011 ontvingen we van een donateur, wonend in de Apeldoornse wijk Orden, een mail met de mededeling dat er op de Koning Willem III kazerne in Orden diep gebouwd zou gaan worden. Het betrof een schietaccommodatie en binnensportcomplex van ± 6.000 m² ondergronds en ± 2.000 m² bovengronds, van 2,7 m boven maaiveld tot 7 m er beneden. Diezelfde avond zou een ontwerpverklaring van geen bedenkingen in de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit is in Apeldoorn nodig bij ondergronds bouwen. Een gemeenteraadslid heeft vervolgens alle bijbehorende stukken doorgemaild, zodat we op de hoogte waren van de inhoud.
Voor de rest van het artikel klik hier..

2012 – 4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 97
Van de voorzitter 98
Van de redactie 99
Vloeiweiden rond Nijkerk en Putten, Peter Bijvank 100
Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek, Hans van den Bos 113
Verontreinigde beken. Twente in de jaren 1860 – 1920 (1), Henri Slijkhuis 118
Hierdense Beek. Bericht van de contactpersoon, Peter Pfaff 126