De Wijerd 2011

2011 -1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 1
Van de voorzitter 2
Van de V&R 3
Nieuwe secretaris 5
Agenda jaarvergadering 6
Jaarverslag secretaris en nieuwe donateurs 7
Financiële jaarstukken 12
Uitnodiging voorjaarsexcursie Winterswijk 14
De dubbele molen Den Helder in Winterswijk 15
Inspraakreactie Gelderse Molenverordening, B.J. Aalbers 16
Onderzoek naar grondwaterstromingen, R. Schaafsma 17

2011 -2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 21
Bleekemeer onder druk. Een reactie, Kees van Lohuizen 22
Najaarsexcursie en andere wetenswaardigheden 26
Waarom een horizontaal in plaats van een vertikaal rad? Rogier de la Rive Box 27
Langs de Putter beken, Bernard Willemsen 31
De Blauwe Bron, Anton Koot 34
Amerikaanse watermolens, Henk Menke 37
Topdown benadering maakt plaats voor relatiebeheer, Richard de Mooi 38
Voorjaarsexcursie naar Winterswijk, een impressie. Liesbeth Willemsen 41
Jaarvergadering, Maria Bruggink 45
Excursie voor contactpersonen: 7 mei 2011. Dirk van Alphen 46
Horizontale watermolens: feiten en fictie, Yolt IJzerman 50

2011 – 3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 53
Van de Voorzitter 54
De Kopermolen te Zuuk, Jan van de Velde 55
Ernstige zorg verdroging Wisselse Veen, Dick van de Veen 59
Verhoging minimum contributie 60
Het meten van het debiet van een beek, Wim Kers 61
Archeologische parels van de Veluwe, Ruud Schaafsma 63
Interview met Zeeger van de Koppel over het raamplan Robuuste Grift, Jacques Meijers en Bernard Willemsen 64
Waterwindmolens, Jan van de Velde 72
Haalbaarheidsonderzoek in Renkum, Ron Kamperman 74
De watermolen van Staats, Yolt Ijzerman 77
Bezoek aan Staats in Duitsland, Wiebe Kiel, Adri Hottinga, Jan van de Velde 79
De Sint Jansbeek, Gerard Herbers 85
De Sint Jansbeek van bron tot monding, Gerard Herbers 86
Najaarsexcursie 2011, Gerard Herbers 87

2011 – 4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 89
Van de Voorzitter 90
Het Wisselse Veen en de antiverdrogingsopgave, Richard Meijer 91
In het Westen meer water?? Beerd Volkers 101
Stromend water op de Veluwe als energiebron; nieuwe mogelijkheden, Gerard Smit 104
Veranderingen in het Renkumse beekdal, Ruud Schaafsma 106
Nieuwe naam voor de Stichting tot Behoud van Sprengen en Beken? Beerd Volkers 109
De Winnemolen, de derde watermolen in Ugchelen, Wim Kers 110
Contactpersonenbijeenkomst, Maria Bruggink 112
Najaarsexcursie: Stroomafwaarts langs de Jansbeek, Gerard Herbers 114
Voorjaarsexcursie en Jaarvergadering 2012 116
Ode aan de Jansbeek, Geert Kruideren 117
Raderen draaien, Marianne Poorthuis 118
Ontvangen dia’s van restauratie Kopermolen. Overweging. 119
Van de redactie 120

Hieronder volgen een tweetal bestanden met de ontbrekende kaders in het artikel ‘Het Wisselse Veen en de antiverdrogingsopgave’ van Richard Meijer in De Wijerd, nummer 4 van december 2011.

Kader met de toelichting op de wet van Darcy [30 KB]

Kader met schematische weergave bodemlaagopbouw [85 KB]