De Wijerd 2010

2010 – 1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 1
Van de voorzitter 2
Opgeleide beken in de vallei van Malibert, Languedoc (Rob Plomp) 3
Agenda jaarvergadering 10
Jaarverslag 2009 11
Financiële jaarstukken 2009 14
Lezing jaarvergadering 16
Vacature secretaris 16
Voorjaarsexcursie 17
Eerst het geld, nu het archief 18
Gehoord, gezien, gelezen (Lous Heine) 20
Uw contactpersoon van de Hierdense Beek – Peter Pfaff 23

2010 -2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 29
Van de voorzitter 30
De toestand van sprengenbeken 31
Start uitbreiding infiltratieproject drinkwaterwinning Epe (aanv in Wijerd nr 3) 34
Beekherstel: een Apeldoorns antwoord op klimaatveranderingen 39
Peltonmolen in Heerde 44
Bestuurlijk overleg met Waterschap Vallei en Eem 48
Kansen voor beken, ook in landbouwgebied 50
Advertentie Secretaris 52
Wonen aan de beek 53
Redactieleden gezocht 54
Afkoppelingsproject te Vaassen 55
Voorjaarsexcursie 2010 56
“De Oosterbeekse en Doorwerthse beken” 59
Wat vindt u van onze website? 62
Vooraankondiging najaarsexcursie 2010 63

2010 – 3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 65
Van de voorzitter 66
Uit de redactie 67
Uitgraven oude meanders 68
Industrieterrein Beukenlaan 70
Overhandiging boek Oosterbeekse en Doorwerthse Beken 71
Waterrad van de Hamermolen officieel in gebruik genomen 72
Franse watermolens 74
Papiermolens, waar bleven ze? 79
De Plöger molen 83
Najaarsexcursie 89
Gehoord, gezien, gelezen 92
Sprengen graven 93
Aanvulling artikel De Wijerd nr 2 inzake drinkwaterproject Epe 94

2010 – 4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 97
Van de redactietafel 98
Bleekemeer, G.J. Bankena 100
Het Uddeler en Bleekemeer: een oude sage, B. Willemsen 104
Mededeling van het secretariaat 105
Vissen in het verleden, R. ten Tusscher 106
Beken in Arnhem, G. Herbers 110
Waterrad van Winnemolens, W. Kers 112
Restauratie Cannenburghermolen afgerond, J.O. Tjabringa 114
Riffelen, L. Heine 117
Watererfgoed van het waterschap, J. Koornberg 118
Workshop Waterschap Veluwe en Stichting, A. Koot 125
Najaarsexcursie Lunterse Beek, W. Kiel 127
Rectificatie – Gehoord, gezien, gelezen 130
Belangrijke data 131