De Wijerd 2008

2008 – 1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 1
Verkenningen van de Lunterse beek (1) 2
Agenda Jaarvergadering 6
Jaarverslag secretaris 2007 7
Financiële jaarstukken 2007 12
Voorjaarsexcursie 14
Cheque Rabobank voor Bekenstichting 15
Reactie op artikel “De Veluwe als bron van veilig drinkwater” 16
Nieuwe donateurs 18
Worden de sprengenbeken bedreigd 19
Sprengenbeken dempen? Blijf goed opletten 21
Eerbeekse Oliemolen na negentig jaar opnieuw in bedrijf (lees artikel) 23

2008 – 2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 25
Voorjaarsexcursie naar Drenthe 26
Jaarvergadering 30
Conactpersonendag – Kayersbeek en Zwaanspreng 36
Een nieuw leven voor de Veldbeek 40
Najaarsexcursie 42
Start uitvoeringsfase 1 BOP cluster Veldbeek 43
Oliemolen Eerbeek – vervolg heropening (lees artikel) 46
Waterschapsverkiezingen 13-25 november 2008 48
Rectificatie – De Wijerd maart 2008 49
Van de bestuurstafel 50
Bekenstichting aangemerkt als ANBI 51

2008 – 3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 53
In gesprek met Henk Menke 54
Beken biologisch 58
Beken bekeken. De beken van Warnsborn 60
Verkenningen van de Lunterse beek (2) 63
Het Heelsumse beekdal (lees meer) 66
De Oorsprongbeek hersteld (lees meer) 74
Waterschapsverkiezingen 13-25 november 2008 76
Najaarsexcursie cluster Veldbeek te Putten 77
Vaassen cultuurhistorisch 78
Hoe heet de beek? Oproep aan de lezers 79

2008 – 4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 81
Verkenning Lunterse beken (3). De Buzerd. 82
Contactpersonendag in Renswoude 86
De najaarsexcursie 89
Officiële oplevering BOP Cluster Wenumse beken 95
Boom en Beek 97
De prik manifesteert zich 100
Wederom beekprik in de Hierdense beek 101
De Arnhemse beek 103
Sonsbeek als knollentuin 105
Joke Vink geeft boek 106
Gehoord, gezien, gelezen 107
Jaarvergadering en voorjaarsexcursie, vooraankondiging 108
Van de bestuurstafel 109
Introductie nieuwe bestuursleden 110