De Wijerd 2007

2007 -1

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 1
Beken in de Griftvallei 2
De watermolen van Ftan 7
De nieuwe waterwet 8
Agenda jaarvergadering 11
Financiële jaarstukken 2006 12
Jaarverslag secretaris 2006 14
Daar gaan ze….het is genoeg geweest 17
Nieuwe donateurs 18
Voorstellen Jan-Olaf Tjabringa 19
Voorjaarsexcursie 20
Grondwatermeters 21
Een handje geholpen 22
Wonen aan de beek 23
In de volgende Wijerd reacties van lezers 23

2007 -2

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 25
Aanbieding boek: inleiding 26
Aanbieding boek: voorzitter 28
Aanbieding boek: toespraak Gedeputeerde 31
Aanbieding boek: een samenvatting 33
Krantenknipsels 35
Beken in de Griftvallei (2) 38
Reactie op beken in de Griftvallei 43
Excursie Oorsprongbeek – Persbericht Waterschap Vallei en Eem 45
De molen van Ftan 46
De beek nog eens bekeken 47
Jaarvergadering 49
Van de bestuurstafel 51

2007 -3

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 53
Wenumse Beek – werkzaamheden in tweede fase 54
Voorjaarsexcursie 28 april 2007 58
Op stap met de contactpersonen 61
Elektriciteitsopwekking bij Staverden beëindigd 63
Mededelingen 64
De nieuwe waterwet deel 2 65
Reacties op “Het ingewikkelde grondwater” en “Najaarsexcursie in het Wisselse Veen” 68
Reacties van Nic Zuurdeeg 71
Najaarsexcursie en Personeel gezocht 73
Veluws water – tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe 74
Gehoord, gezien, gelezen: De Stinkmolen 76
Dieperinksbruggetje

2007 – 4

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE PAGINA
Inhoud en colofon 81
Elrits op de Veluwe 82
De Veluwe als bron van veilig drinkwater 85
Veluwe en IJssel 94
Wonen aan de spreng 100
Bouwput Van Borsselenweg 14 te Oosterbeek 103
Najaarsexcursie landgoed Molecaten 107
Contactpersonendag 2007 112
Struinen op IJsland 113
Beekherstel aan de beken op de Zuid-Veluwe (lees meer…) 114