De Veluwse beken moeten weer watervoerend worden!

Daar waren de ruim 100 aanwezigen bij het 40-jarig jubileum van de Bekenstichting het wel over eens. De bestuurders in het panel die ieder hun visie op de problematiek gaven, wezen ook op de complexe problematiek. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland schetste het zo: “Iedereen wil een deel van het kostbare Veluwe water, voor de beken, voor drinkwater, voor proceswater en voor beregening en er moeten nieuwe afspraken over de verdeling komen en dat is niet eenvoudig.” Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen constateerde dat beken een signaalfunctie hebben: “Als er iets mis is met de beken is er iets mis met het watersysteem, de druk is er af, daar moeten we iets aan doen.” Frans ter Maten, Heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe, gaf richting aan een mogelijke oplossing: “Het is toch zonde dat we miljoenen liters van dat mooie schone water afvoeren naar het IJsselmeer en vervolgens de Waddenzee in pompen, dat kan slimmer!” Dat leek dan ook de conclusie: minder water verspillen en meer water recirculeren en her-infiltreren om de watervoorraad weer aan te vullen. ”Toerisme kan ook een nuttige rol vervullen in het in stand houden van voorzieningen en waarden”, aldus Herre Dijkema van Visit Veluwe. Het Veluwefonds lanceert daarom een initiatief om Veluws bronwater te bottelen en aan te bieden in restaurants. Een deel van de omzet kan dan terugvloeien naar het herstel van beken en natte natuur.

Terugblik
Eerder op de dag werd de 40-jarige geschiedenis van de Bekenstichting mooi samengevat door Henri Slijkhuis. In 1979 begonnen als werkgroep om de beken weer schoon en watervoerend te maken. Hij refereerde onder andere aan het rapport van de Club van Rome, “Grenzen aan de groei”,  waar we nu ook mee worden geconfronteerd. De droogteproblematiek waar al jaren geleden voor werd gewaarschuwd. En hij stond stil bij markante momenten en ontwikkelingen binnen de Bekenstichting.

Lancering video’s
Het jubileum stond tevens in teken van de lancering van een informatieve korte video om de unieke natuur en ecologie rondom beken en sprengen onder de aandacht te brengen. De video’s werden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en de Rabobank. De stichting maakte er ook één in de ‘taal’ van jongeren. Met deze versie in combinatie met een lespakket gaat de Bekenstichting scholieren van groep 7 en 8 voorlichten over de waarde en schoonheid van de beken, de cultuurhistorie  en alles wat erin leeft.

De Bekenstichting is 40 jaar jong en blijft in samenwerking met vrijwilligers en waterschappen vechten voor de toekomst van de meer dan 100 Veluwse sprengen en beken.