De nieuwe Wijerd staat in het teken van de verdroging

In het herfstnummer 2020 van de Wijerd is er veel aandacht voor de verdroging.

Eind mei is het al helemaal mis en staat de Klaarbeek in Epe ter hoogte van de Kopermolen in Zuuk en de Zuuker korenmolen droog. De drie waterraderen van de molens hangen in de lucht en gras groeit in de beekloop voor en na deze molens. Een vreemd gezicht. Er is een tijd geweest, dat dezelfde beek water kon leveren voor de energieopwekking van vijf watermolens. Waar is het water gebleven? Ook verschillende andere beken voeren geen of nog maar weinig water af.

Een reeks van factoren zorgen voor deze droogte, waar we nu al drie jaar achter elkaar mee te kampen hebben. Ons klimaat verandert door de opwarming van de aarde. De bebossing van de Veluwe met vele naaldbomen zorgt ervoor, dat heel veel water verdampt en (grootschalige) grondwateronttrekkingen en drainage met snelle waterafvoer doet de rest. Het effect is verlies van dier- en plantensoorten, die afhankelijk zijn van het water in de sprengen en beken.

De conclusie moet wel zijn, dat de waterhuishouding op de Veluwse zandgronden slecht is geregeld. In deze Wijerd gaan Jan van de Velde, Harm Werners en Henri Slijkhuis in op de verdroging en de effecten daarvan op de sprengen en beken. Het zijn helaas geen vrolijke verhalen. Duidelijk wordt wel, dat er snel wat moet gaan gebeuren.

Dat de huidige bedreiging door de verdroging helaas geen uitzondering is in onze geschiedenis komt in deel drie aan de orde van de serie “Milieubederf in historisch perspectief”. De jaren 1945 tot 1970 worden behandeld en ook in die jaren worden de sprengen en beken ernstig bedreigd.

Uiteraard ook vrolijker verhalen in de Wijerd. De toekomst van de Heerderbeek wordt besproken door Dennis Worst. In zijn artikel legt hij uit, hoe de historie van dit beeklandschap oplossingen kan aandragen voor de actuele problemen, die spelen rond dit beekstelsel. Jan Holwerda en Maarten Veldhuis leggen de betekenis uit van de Huiskampspreng op de tuinaanleg van kasteel Coldenhove in Eerbeek en Ruud Schaafsma gaat in op de beekrelicten in het Renkums beekdal.

Een bijzonder lezenswaardig en gevarieerd nummer dat u kunt bestellen via info@sprengenbeken.nl Z. Hottinga-Doornbosch tel: 0578 631459