De Motketel in Niersen staat centraal in de nieuwe Wijerd

Het Vaassense bekenstelsel met de Motketel in Niersen als brongebied behoort cultuurhistorisch gezien tot het meest fraaie van de Veluwe en is in verhouding weinig aangetast. Het is een gebied dat veel bezoekers ontvangt en waar verschillende wandel- en fietstochten zijn uitgezet, veelal met kasteel Cannenburch als startpunt.

Dit bekenstelsel is ontstaan doordat de katholieke eigenaren van kasteel Cannenburch er een verdienmodel in zien om zoveel mogelijk watermolens te bouwen en deze van energie te voorzien. Deze eigenaren bezitten namelijk het waterrecht in de omgeving en pachtinkomsten maken een belangrijk deel uit van hun inkomsten. Veel van deze watermolens staan aan het eind van de negentiende eeuw aan de basis van de industrialisatie van Vaassen en het ontstaan van dit industriedorp.

In deze Wijerd wordt door Henri Slijkhuis ingegaan op de geschiedenis van het bekenstelsel van Vaassen. Hilde Ham gaat in een prachtig geïllustreerd artikel vrienden, vijanden en vuilnisruimers in op de paddestoelen, die te zien zijn in het brongebied de Motketel.

Redacteur Henk Weltje heeft onlangs het boek De Apeldoornse watermolens gepubliceerd. Hij vertelt over de aanleiding en het tot stand komen van dit boek.

De werkgroep oral history Gelderland heeft onder aanvoering van Marianne Poorthuis een project uitgevoerd rondom de Beekhuizerbeek en Rozendaalse Beek in Velp. In deze nieuwe Wijerd vindt u een eerste publicatie van dit project over het samengaan van landbouw en natuur in de directe omgeving van de Beekhuizerbeek.

Jaap Broer komt in de reeks uit het archief van de Bekenstichting met een heel bijzonder rapport op de proppen.

Nieuwsgierig geworden?

U kunt het nummer bestellen via info@bekenstichting.nl, zie ook www.bekenstichting.nl.