De Modderbeek opnieuw ingericht

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld is opnieuw ingericht door waterschap Vallei en Veluwe. Zo is langs de beek meer ruimte gemaakt om water vast te houden, zodra er meer neerslag valt. Voor het project rondom de Modderbeek is een 40 meter brede beekzone aangelegd, die ontstond na een vrijwillige kavelruil van verschillende grondeigenaren. In totaal is er over een lengte van 5,7km gewerkt aan de beek, die smaller en minder diep is gemaakt. Hierbij is er gebruikt gemaakt van hermeandering, oftwel het aanleggen van bochten, en het verwijderen van stuwen. Hierdoor werd de invloed van de natuur groter, wat gunstig is voor flora en fauna in en rondom de beek.

De nieuwe loop die de Modderbeek nu kent is deels gebaseerd op de situatie in 1969, het jaar net voor de kanalisatie van de beek. In de 40 meter brede breedzone kan de beek nu vrij meanderen.

Wilt u de Modderbeek ook vanaf de grond bezichtigen? Er liggen verschillende Klompenpaden langs de Modderbeek, die in verbinding staan met het bestaande Snorrenhoefpad, de wijk Groot Agteveld en het nieuwe knooperf Hoog Achterveld. Deze Klompenpaden worden gerealiseerd door Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelder, waarbij waterschap Vallei en Veluwe en gebiedscoöperatie O-gen ondersteuning bieden.

Lees op de website van waterschap Vallei en Veluwe meer over de opnieuw ingerichte Modderbeek.
Verder kunt u op de website van Eelerwoude meer lezen over het inrichtingsplan van de Modderbeek.

Bekijk ook dit filmpje over de ‘nieuwe’ Modderbeek!