De kop van de Rode Beek

Augustus 2016: Van Jan Folbert ontvingen we de volgende foto van de kop van de Rode Beek (tegenwoordig officieel  onderdeel van de Beek in het Orderveen). De kop is in juli voor de tweede maal gerenoveerd. Na de eerste poging (begin 2015) stortte de aangebrachte beschoeiing direct weer in door de enorme kweldruk. Zie de paaltjes helemaal rechts op de foto.

Kop van de Rode Beek (foto: Jan Folbert)
Kop van de Rode Beek (foto: Jan Folbert)

(Meer informatie over de eerdere werkzaamheden, zie hier)