De Klaarbeek

Het boekje is in 1999 uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Zorgcentrum “De Klaarbeek” en de opening van het Infiltratieproject Epe. Het boekje is geschreven door H. Menke en J.J.F Meijer, namens de Bekenstichting in samenwerking met Waterschap Veluwe (nu Waterschap Vallei en Veluwe), Zorgcentrum De Klaarbeek en Waterbedrijf Gelderland (nu Vitens).