De Hoop

De Hoop   Noordelijke Horsthoekerbeek

De onderste molen aan de Noordelijke Hortshoekerbeek, een papiermolen gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw. In 1840 werd de molen omgebouwd tot korenmolen. In 1928 werd het nu nog bestaande stenen gebouw opgetrokken. Het bovenslagrad heeft gewerkt tot 1973.

Korenmolen De Hoop
Korenmolen De Hoop