De Bekenstichting plaatst een zwijnenraster langs de Middelste Horsthoekerbeek in Heerde

Op 27 juni j.l. is de eerste paal geslagen van het nieuwe raster langs de sprengkop en spreng van de Middelste Horsthoekerbeek in Heerde door Frans Ter Maten van Vallei en Veluwe, Mark Sandmann van het Veluwefonds en Ella de Hullu van de Bekenstichting. Dit raster moet de beek gaan beschermen tegen wilde zijnen.

Bij de sprengkop en de eerste honderden meters van de Middelste Horshoekerbeek stond een zwijnenraster dat niet meer functioneerde. De zwijnen liepen er doorheen en konden makkelijk de beek bereiken en vernielden de oevers. Door een bijdrage van Stichting Veluwefonds, gefinancierd door de Veluwse sappenfabrikant Riedel, samen met het waterschap Vallei en Veluwe kan de bekenstichting dit raster vervangen door een nieuw exemplaar.

Door veel vrijwilligers van de Bekenstichting en het waterschap Vallei en Veluwe worden de sprengenbeken onderhouden. Zwijnen gooien hierbij soms roet in het eten. Doordat zwijnen de beken opzoeken om te drinken, af te koelen en in de modder te rollen, worden beken beschadigd. De oevers storten in en de bijzondere soorten in en buiten de beek verdwijnen daardoor. Bij de Middelste Horsthoekerbeek kan dit nu gelukkig niet meer gebeuren.

De Bekenstichting zet zich al meer dan veertig jaar op de gehele Veluwe in om de Veluwse Sprengen en beken te beschermen. De sprengenbeken zijn cultuurhistorisch uniek in Europa. Door de ontstaansgeschiedenis in vooral de zestiende en zeventiende eeuw is er een prachtig sprengenlandschap ontstaan, met zichtbare cultuurhistorie en bijzondere planten en dieren die afhankelijk zijn van de sprengenbeken.