De Bekenstichting bestaat 45 jaar

Dit jaar bestaat de Bekenstichting 45 jaar. In de nieuwe Wijerd is het programma opgenomen om dit te gaan vieren.  Het hoogtepunt vindt plaats op vrijdag 8 november bij de Kopermolen in Zuuk. Dan wordt onder andere een lustrumboek gepresenteerd met de laatste kennis en inzichten over de sprengenbeken op de Veluwe.

Voor de redactie van de Wijerd is het lustrum aanleiding om te starten met de nieuwe rubriek ‘Uit het archief ’. In die 45-jaar is er namelijk een enorme documentatie over beken en sprengen opgebouwd. Vrijwilliger Gerard Broer is al 2,5 jaar bezig om alles te ordenen en te rubriceren. Deze documentatie is opgeslagen in het Streekarchief Epe Hattem Heerde, dat zich in de kelder van het gemeentehuis van Epe bevindt. Gerard is met dit werk verschillende leuke en belangrijke stukken tegengekomen. Dit jaar zal hij in iedere Wijerd een bijzonder document er uitlichten.

De Grift op de Noordoost-Veluwe staat centraal in deze Wijerd. Henri Slijkhuis beschrijft de geschiedenis van deze watergang. Hilde Ham heeft een lofzang geschreven en Henk Weltje interviewt de projectleider van de gemeente Apeldoorn over de betekenis van de Grift voor deze gemeente. Bij elkaar geeft het een aardig beeld van de grote betekenis van de Grift. Er loopt langs het traject van Apeldoorn tot Heerde een fietspad tussen het Apeldoorns Kanaal en de Grift, zodat van beide watergangen tegelijk kan worden genoten.

Verder vindt u in deze Wijerd een artikel van Gerard Herbers over het jubileum van het Park Sonsbeek in Arnhem. Ruud Schaafsma heeft aandacht voor de historische Slijpbeek en de twee watermolens in Oosterbeek bij Arnhem. Volgens hem een prachtige kans om het te bebouwen gebied op de Hes aantrekkelijker voor toekomstige bewoners te maken door de geschiedenis van de beek, de twee wijerds en watermolens een plek te geven in de aanleg. Jan Folbert roept de verdwenen Oude Voorsterbeek tot leven in zijn bijdrage.

U kunt de Wijerd bestellen bij het secretariaat info@bekenstichting.nl

Foto: Henk Weltje