De stuw op de plaats van het voormalige Clundermolentje