Clundermolentje

Clundermolentje   Hartense Molenbeek

De molen is bekend in 1672. Het was een molen van weinig betekenis. Dit molentje is het meest stroomopwaarts gelegen molentje van het Vaassense Bekenstelsel

De stuw op de plaats van het voormalige Clundermolentje
De stuw op de plaats van het voormalige Clundermolentje