‘Vervuiling drinkwater door speuren naar aardwarmte’

2 DECEMBER 2021 – Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater. Ze vrezen voor vervuiling nu de ene na de andere vergunning wordt verleend om in drinkwatergebieden te speuren naar aardwarmte. Dat meldt dagblad de Stentor op donderdag 2 december op haar voorpagina. In het artikel wordt Jelle Hannema geciteerd, hij is directeur van Vitens, het bedrijf dat deze regio van drinkwater voorziet: ,,Als er straks echt wordt geboord, kunnen er chemicaliën in het water terechtkomen die je er beslist niet in wilt hebben.’’ De krant legt uit dat het speuren naar aardwarmte, geothermie, een van

Lees meer »

Grote zorgen om de Eerbeekse Beek

1 DECEMBER 2021 – De Eerbeekse Beek in het gelijknamige dorp staat al wekenlang droog. De situatie is dermate ernstig dat oud-boswachter Henk Heskamp zich er grote zorgen overmaakt, zo bericht dagblad de Stentor op woensdag 1 december. Jarenlang stroomde er water door de beek, wat allerlei dieren aantrok. ,,Dit is echt een dieptepunt’’, aldus Heskamp in het artikel. Te lezen is verder dat hij vergeefs naar een oorzaak heeft gezocht. De Stentor doet daarvoor navraag bij Waterschap Vallei en Veluwe. Daar laat woordvoerder Meier weten dat de droogte in de beek verschillende redenen heeft: ,,Afgelopen maanden is er relatief

Lees meer »

Politieke aandacht voor de Vollenbeek

1 DECEMBER – Contactpersoon Leen Olthuis van de Bekenstichting heeft zaterdag 27 november een gedeelte van de Puttense gemeenteraad een rondleiding gegeven langs het Volenbeekstelsel. Hij deed dat in nauwe samenwerking met mensen van de Stichting Natuur en Milieu Putten. De lokale krant van Putten deed op woensdag 1 december verslag van de rondleiding. Olthuis over de actie: ,,Tijdens de tocht is gesproken over het onderhoud van de Volenbeek, de problematiek die speelt rond het Bosbad, de grondwaterpeilingen die wij hebben gedaan en het rapport dat hierover bij de gemeente is ingediend. De politiek is dus ook met de beken

Lees meer »

Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe

Onlangs is het boek verschenen van Henri Slijkhuis met de titel “Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe. Landbouwgeschiedenis van 1700 tot heden en persoonlijke verhalen”.   In dit boek wordt aangetoond, dat de boeren op de Noordoost-Veluwe  eeuwenlang gereageerd hebben op veranderende omstandigheden en hun bedrijfsvoering hierop hebben aangepast. In de eeuwen dat er geen kunstmest gebruikt is, zijn de opbrengsten niet al te groot. We moeten ons realiseren, dat het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, antibiotica en veredelde zaden moderne middelen zijn. De middelen waarover de ‘oude’ landbouwers hebben beschikt om hun opbrengsten te vergroten zijn veel geringer geweest. Maar het

Lees meer »

Ergernis rond hek Bouwhofmolen

29 OKTOBER 2021 – Een hekwerk bij de historische Bouwhofmolen in Ugchelen maakt het al twee jaar onmogelijk een wandeling te maken langs dit monument in de gemeente Apeldoorn. Een groep bewoners ‘ergert zich hier kapot aan’ en vreest dat er ‘een vies spelletje’ is gespeeld, zo bericht dagblad de Stentor op vrijdag 29 oktober. Het monument zou onderdeel worden van een sprengenwandelroute, maar de bewoner van de molen blokkeerde dat letterlijk met het hek en met ‘veiligheid, privacy en vandalisme’ als argumenten. De gemeente Apeldoorn laat in het bericht weten te zoeken naar een uitkomst voor dit probleem.

Lees meer »

Volenbeek Putten weer spic en span

25 OKTOBER 2021 – Op 24 oktober plaatst de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten een enthousiast bericht op Facebook: ,,Vanochtend heeft een grote groep vrijwilligers van Wij Putten en de SNMP meegeholpen om de Volenbeek op te schonen. Er werd gewerkt in twee groepen, een bij de brug en de andere bij de sprengkop. Het resultaat mag er zijn!!!’’

Lees meer »