Rechter wijst Epe terecht in ‘kerstbomenkwestie’

In het dal van de Smallertse beek aan weerszijden van de Oranjeweg in Emst worden al enkele jaren -in het intrekgebied voor drinkwaterwinning- zonder vergunning voornamelijk kerstdennen en buxus geteeld. Eindelijk heeft de rechter een oordeel geveld en vindt dat de gemeente Epe nooit vergunning had mogen verlenen voor lage boomteelt op basis van de informatie over de gevolgen voor omwonenden, het landschap en het grondwater.  De Rechtbank stelt nu dat de vergunning niet is vernietigd, maar wel ‘de beslissing op bezwaar’. De vergunning is dus wel rechtsgeldig, maar de onderbouwing van de verleende vergunning is “gebrekkig’. De gemeente Epe

Lees meer »

Herstel beschoeiing Loenense Molenbeek

Een telefoontje van een buurtbewoner van de Loenense beek ter hoogte van de Cornelis Hendrixstraat en de Hoofdweg (achter kapsalon Marnie), was de aanleiding voor een bezoek ter plekke. Het bezoek vond plaats achter in de maand februari 2021. Wij zijn gaan kijken en inderdaad bleek dat de beschoeiing over een groot deel van de beek zeer slecht was. Dit was aanleiding om contact op te nemen met het Waterschap Vallei en Veluwe. De buurtbewoner en wij zelf hebben een melding gemaakt op de site van het Waterschap. Op de 1ste maart kregen we al een telefonische terugmelding en wel

Lees meer »

Dijkdoorbraak Hattem verrast waterschap

21 JULI 2021 – Waterschap Vallei en Veluwe werd in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 juli compleet verrast door een dijkdoorbraak langs het Apeldoorns Kanaal bij Hattem. Dat meldt dagblad de Stentor op woensdag 21 juli. In de loop van die nacht spoelde zo’n 15 meter zomerdijk langs het Apeldoorns Kanaal weg. De Hoenwaard, een buffergebied bij hoogwater liep vol. Vee werd snel geëvacueerd, boerderijen in de uiterwaard bleven buiten de gevarenzone. Naar de oorzaak is het volgens het waterschap in het artikel nog gissen. Een ingenieur van adviesbureau HKV ziet een relatie met al eerder geziene

Lees meer »

Goed waterbeheer brengt zeldzame orchidee terug

10 JULI 2021 – Goed maaien en de waterstanden op orde brengen. Daarmee keren bijzondere planten, die tientallen jaren niet meer zijn gezien, terug op de Sallandse Heuvelrug. Vorig jaar werd natuurorganisatie IVN al verrast door de terugkeer van onder meer de parnassia, nu is ook een zeldzame en beschermde Europese orchidee weer gezien: de groenknolorchis. Dat schrijft journalist Ivar Pernis op 10 juli in dagblad de Stentor. In een beekdal op een perceel van Natuurmonumenten in de buurt van Raalte werden liefst negen exemplaren van de orchidee gevonden, die tot nu toe alleen op  laagveen- en kustgebieden voorkwam. De

Lees meer »

‘Gebiedsgerichte aanpak’ sleutel om watermassa’s te beheersen

Hoofdredacteur De Wijerd vraagt overheden de archieven in te duiken​ VORCHTEN – Als het aan hoofdredacteur Henri Slijkhuis van De Wijerd ligt, duiken overheden als Rijk, provincie en waterschappen als de wiedeweerga hun archieven in om het geheugen met betrekking tot gebiedsgericht werken weer op te frissen. In het nieuwe septembernummer van het kwartaalblad van de Bekenstichting legt Slijkhuis uit dat dat dringend noodzakelijk is om gevolgen van klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden. De beelden van Zuid-Limburg staan hem nog helder op het netvlies: ,,Wat een kracht heeft een watermassa. Ik woon in Epe, waar natuurlijke- en sprengenbeken te vinden

Lees meer »