Brede beek (Nijkerk)

Breede beek Open in Atlas
Strijlandse Beek Open in Atlas
Bremersloot Oost Open in Atlas
Arkervaart Open in Atlas

Breede beektop
Slechts korte tijd, van 1656 tot ongeveer 1720, heeft er aan de Breede Beek, die dwars door het stadje Nijkerk stroomt,
een watermolen gestaan. Beneden deze Grutmolen liep het water via de (haven)kolk en de huidige Arkervaart naar de toenmalige Zuiderzee.
Doordat de beek verzandde werd in 1720 overgegaan op een andere krachtbron: het werd een rosmolen.
In 1857 is de molen afgebroken. Wat als Breede Beek begint, heet in Nijkerk, voordat de beek Arkervaart wordt genoemd, Bremersloot Oost met nog een zijtak die de Strijlandse Beek heet aan de zuidrand van Nijkerk.