Boscompensatie bij Verloren Beek

19-01-2021 – Op 19 januari publiceert Waterschap Vallei en Veluwe een bericht op haar site waarin staat dat bomenkap bij het Apeldoorns Kanaal wordt gecompenseerd in een klimaatbos langs de Verloren Beek. ,,Om de dijk bij het Apeldoorns kanaal te verbeteren moeten we bomen, op en direct langs de dijk, laten kappen. Het gaat in totaal om ongeveer zestig bomen in de bomenrijen langs het kanaal en ongeveer 0,3 hectare bos. Hiervoor geldt een herplant-plicht’’, aldus het artikel op de site van het schap. ,,Het waterschap en provincie Gelderland hebben in een overeenkomst afgesproken dat het verlies aan bomen en bos met een totale oppervlakte van 0,45 hectare wordt herplant in het nieuw aan te leggen klimaatbos De Kopermolen in de gemeente Epe.’’ De provincie Gelderland is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een klimaatbos langs de Verloren Beek en werkt daarbij samen met particuliere grondeigenaren en het waterschap. Het waterschap gaat enkele watergangen binnen het projectgebied natuurvriendelijk en klimaatbestendig inrichten.