Boekhorster Molen

Boekhorster Molen   (Bierwischmolen) Molenbeek

Eind 13e eeuw is er reeds sprake van een Pesekemolen. Mogelijk is dit de molen die later Bierwischmolen en nog weer later de Bockhorster- of Boekhorster Molen (naar de namen van de eigenaren) werd genoemd. De molen is begin 17e eeuw afgebroken. De Pesekemolen moet gestaan hebben op de kruising van de huidige Kastanjelaan en de Parkstraat.