Boeken en brochures

Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe

Onlangs is het boek verschenen van Henri Slijkhuis met de titel “Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe. Landbouwgeschiedenis van 1700 tot heden en persoonlijke verhalen”.  

Onze uitgaven

Titel publicatie Prijs* VELUWSE WATERVERHALEN € 14,95 DE VELUWSE BEKEN EN SPRENGEN € 30,00 Kopermolen in Zuuk € 5,00 De Wenumse Watermolen € 8,50 De

Te voet langs stromend water, deel 1

In een tweetal boekjes zijn cultuurhistorische wandelingen langs Veluwse sprengen en beken opgenomen. De boekjes bevatten veel informatie en een goede beschrijving omdat het gaat

Milieubederf is een hardnekkig kwaad

Nieuw boek plaatst teloorgang Veluws landschap in historisch perspectief ,,Hoe komt het dat wij 50 jaar na inwerkingtreding van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren nog steeds