Bloemkolksmolen

Bloemkolksmolen   (Welgelegen) Nieuwe Beek

Een papiermolen gebouwd kort na 1700. De papiermakerij werd beëindigd in 1880. Er kwam een cichoreifabriek en later een wasserij ‘Welgelegen’. Tot 1933 werd vrijwel uitsluitend van waterkracht gebruik gemaakt. Daarna kwam hieraan een einde. Een in de Tweede Wereldoorlog nieuw geplaatst rad voor het opwekken van elektriciteit werd in 1950 weer weggebroken. Het gebouw is nu bezit van het kerkgenootschap ‘Het evangelie in Woord en Daad’.