Bevers in rivierdijken

17 april 2023 – In 1988 werden bevers uitgezet in Nederland. Inmiddels is de populatie gestegen naar boven de vijfduizend bevers. In 2020 zorgde de bever voor meer dan twee miljoen euro schade aan waterkeringen.

Bevers graven diepe holen onder dijken en kades, waardoor de bescherming tegen overstromingen in gevaar komt. Verzakkingen van dijken en kades zijn aan de orde. Deskundigen dragen twee oplossingen voor het probleem aan: de bever vroegtijdig onder dijken en kades verwijderen, maar ook het afschieten van bevers wordt genoemd.