Bethanische Molen

Bethanische Molen  (later Mossemeulen genoemd) Molenbeek

De Kloostermolen, een oliemolen,  behoorde bij het in 1419 gestichte klooster. Bij de afbraak van het klooster in 1591 werd de molen verkocht en afgebroken. De Mossemeulen, een papiermolen, werd gebouwd op de plaats van de kloostermolen. De molen lag beneden de samenvloeiing van de Angerensteinse en Monnikhuizer beken. Hij stond aan een bocht in de beek aan de (Oude) Velperweg. De molen heeft bestaan tot ca. 1830.