Bekenstichting vraagt opnieuw aandacht voor klimaatcrisis

13 maart 2021 ,,We weten al decennia dat we de opwarming van de aarde moeten tegengaan. We weten ook al jaren hoe we dat moeten doen: minder vliegen, minder auto’s op de weg, minder productie en consumptie. Eerder durfden we die sprong niet aan, maar de coronacrisis laat zien dat een overheid tot veel in staat is, als de gezondheid van de bevolking op het spel staat.’’ Met dit kernachtige betoog opent Epenaar Henri Slijkhuis het laatste deel van zijn lezenswaardige reeks ‘Milieubederf in historisch perspectief’, die afgelopen maanden in De Wijerd werd gepubliceerd.

De hoofdredacteur van het kwartaalblad van De Bekenstichting vraagt in het nieuwste nummer dat deze week verschijnt opnieuw en nadrukkelijk aandacht voor het klimaat: ,,Door de coronacrisis is de aandacht voor een nog grotere crisis verslapt. We hebben het natuurlijk over de klimaatcrisis’’, schrijft Slijkhuis in het voorwoord van het blad. Hij vervolgt: ,,De VN stelt in een recente studie, dat de klap van de opwarming deels onstuitbaar is en vanwege de gevaren landen direct aan de slag moeten met hun landschap. Een groep ecologen en biologen van onder meer Stanford University in de VS stelt, dat de aarde er al veel slechter aan toe is, dan de mensheid zich realiseert.’’

In zijn laatste deel van de reeks ‘Milieubederf in historisch perspectief’ behandelt Slijkhuis de periode 2000-2020 en probeert hij een verklaring te geven voor de laconieke houding in Nederland bij de verschillende overheden en bespreekt hij de kansen voor onze sprengen en beken. Hij kondigt tevens aan er in de volgende Wijerd nog eens op de materie terug te komen, door zich af te vragen waarom de sprengen en beken steeds minder water afvoeren. ,,Zo roepen we de verantwoordelijke instanties op, maar ook de Bekenstichting zelf, om de schouders er flink onder te zetten om in natte periodes water langer vast te houden’’, aldus Slijkhuis.

Verder is er in dit nieuwste nummer van De Wijerd onder meer (veel) aandacht voor de Rozendaalse Beek en zijn er mooie artikelen over de verschillen en overeenkomsten in de definities van sprengen en beken, de Oosterhuizense sprengen en de geschiedenis van de Hattemse bouwhoeve in Ugchelen.

Inlichtingen via info@sprengenbeken.nl  Zwier Hottinga-Doornbosch