Werkgroep Hydrologie

Sinds 2016 kent de Bekenstichting een werkgroep Hydrologie. Deze werkgroep bestaat uit één bestuurslid en verder professionals die werkzaam zijn of waren bij bedrijven of organisaties die zich richten op de problematiek van grondwater op de Veluwe.
Daarnaast heeft de werkgroep adviseurs vanuit relevante organisaties.

De werkgroep voorziet het bestuur professionele inbreng, zodat de Bekenstichting actief en met kennis kan inspelen op het beleid van overheden waar het gaat om de (geo)hydrologie op de Veluwe.

Aandachtspunten voor de werkgroep zijn onder andere:

  • Stimuleren van hydrologisch onderzoek.
  • Meer inzicht verkrijgen in de hydrologie van de Veluwe op groot én klein schaalniveau,
  • Streven naar doorlopende afvoermetingen in de sprengenbeken
  • Beleid beïnvloeden rond thema’s als verdroging en grondwaterwinning.
  • Verzamelen van onderzoeksthema’s voor studenten. De Veluwe is een interessant onderzoeksobject, dat bovendien dicht bij zowel de WUR als VHL ligt.