Bekenstichting breekt lans voor cultuurhistorie

De Bekenstichting gaat de cultuurhistorische waarde van sprengenbeken op de Veluwe nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Dat laat voorzitter Ella de Hullu namens het bestuur weten in een extra dik lentenummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de stichting.

De Hullu laat in het magazine trots weten dat de stichting weer over een actieve werkgroep cultuurhistorie beschikt, die als doel heeft om de waarde van de sprengenbeken nadrukkelijker aandacht te geven in plannen van gemeenten, provincie en rijk. De Hullu: ,,Het blijft een onderwerp dat steeds aandacht behoeft. De natuur krijgt aandacht door de Natura 2000-status van gebieden, voor cultuurhistorie ligt dat ingewikkelder. Steeds weer dreigt het in de plannen onvoldoende aandacht te krijgen. Een actieve werkgroep cultuurhistorie en actieve contactpersonen zijn daarvoor onontbeerlijk.’’

In deze nieuwe Wijerd is verder veel ruimte voor verdieping. Zo zijn er informatieve en lezenswaardige verhalen over bij voorbeeld de Handelse Beek die door het gebied ‘de Achterhegge’ tussen Vaassen en Emst stroomt. Het gebied ligt laag en is uitermate geschikt voor natte natuur. Provincie Gelderland en de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen hebben afgelopen jaren hard gewerkt om deze nieuwe natuur te ontwikkelen.

Ook is er aandacht voor de gemeente Rheden die werkt aan een groenblauwe structuur. De beek- en droogdalen worden daarin als raamwerk gezien voor klimaatadaptie, waarin water in natte perioden wordt vastgehouden en vrijkomt in drogere perioden. Verder zijn er onder meer artikelen opgenomen over de Steenbeek in Apeldoorn, een opiniestuk van ecohydroloog dr. Flip Witte en het eerste deel van een artikel van historicus Evert de Jonge over de strijd om het water in Epe.

Voor meer informatie over dit nummer van De Wijerd of het bestellen van een exemplaar via Zwier Hottinga info@sprengenbeken.nl , zie ook www.bekenstichting.nl