Beken bij kasteel Middachten

Beek op Middachten kwelbeek Open in Beken Atlas Veluwe
Dierense Hank Open in Beken Atlas Veluwe
Ellecomse Beek Open in Beken Atlas Veluwe
Lamme IJssel Open in Beken Atlas Veluwe
Middachterbeek Open in Beken Atlas Veluwe
Middelste Beek Open in Beken Atlas Veluwe
Oude Ruitersbeek Open in Beken Atlas Veluwe
Paardengracht Open in Beken Atlas Veluwe
Ruiters Aa Open in Beken Atlas Veluwe
Ruitersbeek kwelbeek Open in Beken Atlas Veluwe
Voormalige wijerd Open in Beken Atlas Veluwe

Ruitersbeek
De beken die stromen door het landgoederenlandschap tussen Middachten en Dieren, ontspringen in de bronbossen op Middachten. Ze veranderen geregeld van naam. Zo kom je op de kaart  o.a. De Paardengracht, de Middachterbeek en de Dierense Hank tegen. Deze beken worden gevoed met het kwelwater aan de voet van de stuwwal, aan de Veluwezoom.

Het bronbos op Middachten

Voorbij Ellecom en op landgoed Hof te Dieren, heet deze beek de Ruitersbeek. Op de plaats waar nu een bruggetje ligt, heeft omstreeks 1555 de Molen van de Hof te Dieren gestaan. Deze korenmolen is tussen 1646 en 1653 afgebroken. Op de vroegere molenplaats is de beekbedding iets breder dan verder stroomopwaarts, dit is een restant van de vroegere wijerd. De beek gaat vervolgens met een S-bocht om het Hof van Dieren heen. De beek heeft eeuwenlang gediend ter verfraaiing van het landgoed in de vorm van vijvers en cascades. In de periode 1679 tot 1684 heeft stadhouder Willem III, als toenmalige eigenaar van het Hof te Dieren, een formele tuin aan laten leggen met terrassen, vijvers, grotten en fonteinen. In 1820 is het landgoed gekocht door Marie Cornélie gravin van Wassenaer Obdam, Vrouwe van Twickel. Deze liet in 1823, naar de mode van die tijd, een park aanleggen in romantische Engelse landschapsstijl. Dit ontwerp van architect J.D. Zocher jr, is later door Eduard Petzold weer aangepast met de plaatsing van clumps, een schilderachtige plaatsing van groepjes bomen en bosschages. De beek functioneerde hierin als spiegel, waterval en cascade. De langgerekte vijvers worden momenteel niet door de Ruitersbeek gevoed, maar door een aparte bron. Er zijn echter plannen om de oude situatie te herstellen waarbij een verbeterde Ruitersbeek de vijvers van het Hof te Dieren weer gaat voeden. De beek kruist de Doesburgsedijk en komt dan in Dieren, in de buurt van het veer, uit in de IJssel.

De Paardengracht
Vijvers op landgoed Hof te Dieren
Voormalige molenplaats van het Hof te Dieren
Elzenbroeksebos bij Middachten

Beek op Middachten                   top
Op Middachten heeft de beek die ontspringt in het Faizantenbos ten zuiden van Ellecom verschillende namen, bijvoorbeeld: Beek op Middachten en Molenbeek.

Het water van de Ruitersbeek ontspringt in een bron aan de Eikenstraat, bij de historische Borghkeppel. De beek loopt zuidelijk verder en gaat vervolgens via een duiker onder de A348 door naar de uiterwaarden van de IJssel en mondt uit in de Dierense Hank. Vroeger stroomde een deel van het water naar Hof te Dieren, maar deze loop is afgesloten. Het Hof heeft sinds enkele jaren een eigen bron.

In hetzelfde gebied, maar iets zuidelijker, ontspringt in het Kooibos nog een kwelbeek, ook wel de Beek op Middachten genoemd.
Deze beek stroomt naar het zuiden langs het Kasteel Middachten. Via de uiterwaarden komt het water in de IJssel uit. Aan deze beek heeft in de 18e eeuw bij het Kasteel Middachten een korenmolen gestaan, de Molen van het Kasteel Middachten. Hiervan zijn geen zichtbare herinneringen overgebleven.

 

maart 2023