“Beekie” Arnhem

Maart 2018: De naam van de jongste beekloop in Arnhem. De locatie: Het schoolplein van de Binnenstadschool aan de Damstraat in Arnhem. De tweede afkoppelbeek op een schoolplein in Arnhem.

De eerste werd geopend in het Coehoornplein op 14 november 2014. Een kunstzinnig vorm gegeven groene waterspuwer kwam daar in de plaats van de waterafvoerpijpen van het dak van de naast het park gelegen school. Met een speelbeek in het parkje zelf.

Gisteren werd beek nummer twee officieel in gebruik gesteld. Een initiatief van de Binnenstadschool. Financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem en het Oranjefonds. Met steun van het Waterschap Rijn en IJssel (WRenIJ). Een ontwerp van Willem Jacobs – landschapsarchitect (zie: https://www.willemjakobs.com/binnenstadsbeek.html ). Geassisteerd door de inbreng van de schoolkinderen bij het ontwerp en de uitvoering. Feitelijk ook weer een afkoppeling van de regenwaterafvoer. Maar nu op het schoolplein zelf verwerkt tot een speelplaats met een educatief karakter.

Heel officieel werd de opening verricht door Ine van Burgsteden – wethouder gemeente Arnhem en Frank Wissink – Heemraad van WReIJ. Zij onthulden ook het naambord van de beek. Een naam bedacht door de kinderen van de school. Alles onder het goedkeurende toezicht van Jan van de Velde – voorzitter Bekenstichting.

Een Arnhems initiatief dat brede navolging verdient. Een gelegenheid om de kinderen klimaatbewustzijn bij te brengen. Zeker als er in de lessen ook aandacht besteed wordt hoe zelf om te gaan met de klimaatverandering. Een mooie gelegenheid om de kinderen de ouders te laten informeren over de wenselijkheid van afkoppelen en vergroenen – of beter “ontstenen” van de eigen tuin. Gemeente Arnhem en WRenIJ spraken uit dat er op dit gebied verder samengewerkt zal worden om nieuwe initiatieven te steunen. Voor de Bekenstichting een middel om via reclame voor deze aanpak het aantal beeklopen in Gelderland te verveelvoudigen.

Dat het initiatief op de Binnenstadschool breed gedragen wordt bleek wel uit het grote aantal ouders dat ook bij de ingebruikstelling aanwezig was.