Cluster Horsthoekerbeken

Noordelijke Horsthoekerbeek            sprengenbeek              Open in BekenAtlas Veluwe Middelste Horsthoekerbeek   sprengenbeek              Open in BekenAtlas Veluwe Zuidelijke Horsthoekerbeek   sprengenbeek              Open in BekenAtlas Veluwe Horsthoekerbeken – Wendhorstbeek Algemeen Waterschap Vallei en Veluwe heeft allerlei maatregelen voorzien en deels uitgevoerd voor de beken en gebieden in haar beheergebied teneinde naast verbetering van de ecologische kwaliteit ook de invloed van zowel droogte als wateroverlast te beperken. Zie voor gedetailleerde gebiedsopgaven het BOP 2022-2027. Om de waterkwaliteit te laten voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en droogte te bestrijden, moet de snelle afstroom van water worden tegen gegaan, water langer worden vastgehouden in

Lees meer »

Apeldoornse sprengen weer watervoerend

Apeldoornse sprengen weer watervoerend 12 april 2024 – In de afgelopen maanden is er sprake geweest van uitbundige regenval met als gevolg sterk verhoogde grondwaterstanden. Daar profiteerden ook beken in Apeldoorn van die al zeer lange tijd niet meer watervoerend waren. Een voorbeeld is de Badhuisspreng. In februari reikte het water tot aan de Vosselmanstraat. Verder echter niet, zodat het water niet tot in het stadspark kon komen en er bijgevolg geen stroming optrad met afvoer naar de Grift. Door de zandige bodem is het water uiteindelijk weer geheel in de bodem verdwenen. Ook een andere spreng bleek opeens watervoerend te

Lees meer »

Boeiende jaarvergadering over ecologie en beekonderhoud

Boeiende Jaarvergadering over ecologie en beekonderhoud De jaarvergadering van de Bekenstichting werd donderdag 21 maart 2024 gehouden in de Wenumse watermolen. De opkomst was met ca. 70 mensen zeer goed te noemen, twee keer zo groot als het vorig jaar. De stichting bestaat dit jaar 45 jaar en is “alive and kicking”. Voorzitter Ella de Hullu hield de rapportage over het afgelopen jaar kort en bondig. Het gaat financieel goed met de Stichting en ook het aantal donateurs blijft op pijl. Er zijn tal van zaken georganiseerd en de Stichting is betrokken bij vele processen die betrekking hebben op beken

Lees meer »

De Bekenstichting bestaat 45 jaar

De Bekenstichting bestaat 45 jaar Dit jaar bestaat de Bekenstichting 45 jaar. In de nieuwe Wijerd is het programma opgenomen om dit te gaan vieren.  Het hoogtepunt vindt plaats op vrijdag 8 november bij de Kopermolen in Zuuk. Dan wordt onder andere een lustrumboek gepresenteerd met de laatste kennis en inzichten over de sprengenbeken op de Veluwe. Voor de redactie van de Wijerd is het lustrum aanleiding om te starten met de nieuwe rubriek ‘Uit het archief ’. In die 45-jaar is er namelijk een enorme documentatie over beken en sprengen opgebouwd. Vrijwilliger Gerard Broer is al 2,5 jaar bezig

Lees meer »