Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe

Onlangs is het boek verschenen van Henri Slijkhuis met de titel “Het boerenleven op de Noordoost-Veluwe. Landbouwgeschiedenis van 1700 tot heden en persoonlijke verhalen”.   In dit boek wordt aangetoond, dat de boeren op de Noordoost-Veluwe  eeuwenlang gereageerd hebben op veranderende omstandigheden en hun bedrijfsvoering hierop hebben aangepast. In de eeuwen dat er geen kunstmest gebruikt is, zijn de opbrengsten niet al te groot. We moeten ons realiseren, dat het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, antibiotica en veredelde zaden moderne middelen zijn. De middelen waarover de ‘oude’ landbouwers hebben beschikt om hun opbrengsten te vergroten zijn veel geringer geweest. Maar het

Lees meer »

Ergernis rond hek Bouwhofmolen

29 OKTOBER 2021 – Een hekwerk bij de historische Bouwhofmolen in Ugchelen maakt het al twee jaar onmogelijk een wandeling te maken langs dit monument in de gemeente Apeldoorn. Een groep bewoners ‘ergert zich hier kapot aan’ en vreest dat er ‘een vies spelletje’ is gespeeld, zo bericht dagblad de Stentor op vrijdag 29 oktober. Het monument zou onderdeel worden van een sprengenwandelroute, maar de bewoner van de molen blokkeerde dat letterlijk met het hek en met ‘veiligheid, privacy en vandalisme’ als argumenten. De gemeente Apeldoorn laat in het bericht weten te zoeken naar een uitkomst voor dit probleem.

Lees meer »

Volenbeek Putten weer spic en span

25 OKTOBER 2021 – Op 24 oktober plaatst de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten een enthousiast bericht op Facebook: ,,Vanochtend heeft een grote groep vrijwilligers van Wij Putten en de SNMP meegeholpen om de Volenbeek op te schonen. Er werd gewerkt in twee groepen, een bij de brug en de andere bij de sprengkop. Het resultaat mag er zijn!!!’’

Lees meer »

Grift vertraagt aanleg zonnepark

18 OKTOBER 2021 – De komst van een zonnepark in Beemte-Broekland heeft vertraging opgelopen door de Grift, bericht dagblad de Stentor op maandag 18 oktober. Waterschap Vallei en Veluwe heeft bepaald dat de ecologische waterkwaliteit ter hoogte van het beoogde zonnepark eerst verbeterd moet worden. ,,We zorgen eerst voor meer variatie op de bodem van het water’’, citeert de krant een medewerker van het schap. ,,Daardoor verbetert de kwaliteit en komt er ruimte voor riet. Dat doen we met zand, grind en dood hout. Zo komen er meer diertjes in het water. Hoe beter de ecologische waterkwaliteit, hoe krachtiger het

Lees meer »

Zorgappartementen bij Wenumse Watermolen

29 SEPTEMBER 2021 – Op woensdag 29 september meldt dagblad de Stentor dat er bij de Wenumse Watermolen 20 tot 24 zorgappartementen gebouwd gaan worden. Het gaat volgens verslaggever Arnoud Heins om een voornemen van de initiatiefgroep herontwikkeling Wenumse Watermolen, waaronder ook de lokale en kleinschalige zorgaanbieder Habitat Lekker Leven. Naast de plannen voor de appartementen voor mensen met enige vorm van beperking zijn er aanvullende ideeën voor een landwinkel, horeca en een bed & breakfast. Het bericht in de Stentor haalt de angel uit geruchten die de ronde deden over de realisatie van een pretpark op het complex aan

Lees meer »

Tijdelijke overlast door dijkverbetering

21 SEPTEMBER 2021 – In het najaar van 2021 begint Alliantie de Dijkenbouwers, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, met het verbeteren van de IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal. Het gaat om het stuk dijk tussen het Kloosterbos bij Wapenveld en de keersluis het Bastion bij Hattem. De werkzaamheden duren volgens het waterschap tot eind 2022 en zullen hier en daar tot tijdelijke verkeersmaatregelen of overige hinder leiden.

Lees meer »