Het Wisselse Veen staat centraal in de nieuwe Wijerd

Het Wisselse Veen behoort, zoals de naam al zegt, tot de natte gebieden van de Veluwe en wordt na 1895 voor de landbouw geschikt gemaakt. Het gebied vormt het stroomgebied van de Verloren Beek. Aan de noordkant stroomt de Tongerense Beek. Het gaat vanaf 1895 economisch goed met de landbouw. De bevolking groeit en veel boerenzonen en -dochters willen een bestaan in de landbouw opbouwen. Men begint aan het ontginnen van de tot dusverre voor de landbouw minder geschikte gronden. Dat zijn de droge heide- en de natte broek- en moerasgronden. Maar het worden niet de beste landbouwgronden en na

Lees meer »

Natura 2000 Veluwe, Herstelprogramma beken: Commentaar van de Bekenstichting op dit herstelprogramma

Door Henri Slijkhuis en Roel Gorter de Vries InleidingIn 2001 is tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad in Göteborg besloten om voor 2010 de natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Doelstelling is, dat het verlies aan soorten planten en dieren in 2020 is gestopt en er zo veel mogelijk is hersteld. Op 19 mei 2003 heeft de Nederlandse regering een lijst van 141 habitatgebieden aangemeld. Dit zijn gebieden met een speciale beschermingszone. Daarnaast zijn er vogelrichtlijngebieden aangewezen. Gecombineerd leidt dit tot 162 Natura 2000-gebieden in Nederland.De Veluwe neemt een prominente plaats op deze lijst in. Prima voornemens natuurlijk

Lees meer »

Het project Emster beken van de Bekenstichting is afgesloten

De rol van het water staat centraal in het gebied van Emst en Vaassen. Water is de motor achter veel processen en landschapspatronen. Als we de aanwezigheid van watermolens willen verklaren, moeten we bij de bron aan de rand van het Veluwemassief zijn. Evenzogoed moeten we voor de natte bloemrijke hooilanden in bijvoorbeeld het gebied de Kiefkamp, starten bij de heidevelden verder naar het westen. De Smallertse – en Nijmolense Beek zorgen tevens voor prachtige natuur. Tijdens de fiets- en/of wandeltocht zijn er veel verschillende soorten vegetatie en waterfauna waar te nemen. Het landschap bevat veel overblijfselen uit vervlogen tijden.

Lees meer »

Project Emster beken van de Bekenstichting wordt afgerond

Op 21 oktober wordt het project Emster beken van de Bekenstichting afgerond. Tijdens de middag in recreatiecentrum ’t Smallert in Emst wordt een eerste exemplaar van de bekenpadgids Emst overhandigd aan de voorzitter van de Bekenstichting. Ook de sponsoren van het project zullen een exemplaar ontvangen. De rol van het water staat centraal in het gebied van Emst en Vaassen. Water is de motor achter veel processen en landschapspatronen. Als we de aanwezigheid van watermolens willen verklaren, moeten we bij de bron aan de rand van het Veluwemassief zijn. Evenzogoed moeten we voor de natte bloemrijke hooilanden in bijvoorbeeld het

Lees meer »

De elrits in de Verloren Beek

De elrits is een kleurrijke visje dat eigenlijk alleen in de Verloren Beek bij Epe voor komt op de Veluwe. De enige andere plek waar dit visje verder nog gevonden kan worden in Nederland is in Limburg. De kans dat dit kleine visje zich natuurlijk heeft gevestigd is echter klein. Kars Witman, lid van de viswerkgroep De Prik, geeft aan dat het visje waarschijnlijk al een hele poos geleden is uitgezet of ontsnapt is uit een forellenkwekerij. Het visje kan gevonden worden op lijst met beschermde soorten, net als de beekprik. Wilt u meer lezen over de elrits in de

Lees meer »

Wenumse bekenhoeder (81) vecht voor water

Bekenstichting zet krasse Ruud Lorwa in het zonnetje In het nieuwe septembernummer van De Wijerd valt dit keer een prachtig portret te lezen van Ruud Lorwa. Het kwartaalblad van de Bekenstichting pakt uit met een zeer lezenswaardig artikel over de 81-jarige inwoner van Wenum Wiesel. Niet verwonderlijk, want Lorwa zet zich al vele jaren vol passie in voor het behoud van het culturele erfgoed van Veluwse beken en sprengen. Auteur en fotograaf René Harleman ziet kans een mooi en veelzijdig beeld te schetsen van een man die al 25 jaar betrokken is bij de Bekenstichting en de scepter zwaait over

Lees meer »