Archief

Hier worden aankondigingen, verslagen en artikelen bewaard waarvan de actualiteit is verlopen maar die het bewaren waard zijn.

Impressie contactpersonenochtend 14 april

Op 14 april 2018 werd de contactpersonenochtend vanuit de Bekenstichting georganiseerd. Door Matthijs de Vos en Manon Klein Kranenburg van Waterschap Rijn & IJssel kregen we een uitleg over het in 2016 uitgevoerde groot onderhoud aan de Beek. Grote hoeveelheden slib zijn afgevoerd vanuit de sprengkop en de beek tot

Lees meer »

Bekenstichting levert mooi aandeel bij nieuw bezoekerscentrum

Bekenstichting levert mooi aandeel in nieuwe bezoekerscentrum Museum Papierfabriek Middelste Molen in Loenen April 2018: In Loenen heeft afgelopen maandag 9 april de opening plaats gevonden van het nieuwe bezoekerscentrum van het Museum Papierfabriek de Middelste Molen aan de Loenense beek. De enige, nog werkende papiermolen in Nederland. De openingshandeling

Lees meer »

“Beekie” Arnhem

Maart 2018: De naam van de jongste beekloop in Arnhem. De locatie: Het schoolplein van de Binnenstadschool aan de Damstraat in Arnhem. De tweede afkoppelbeek op een schoolplein in Arnhem. De eerste werd geopend in het Coehoornplein op 14 november 2014. Een kunstzinnig vorm gegeven groene waterspuwer kwam daar in

Lees meer »

Respect en waardering

Van Waterschap Vallei & Veluwe ontvingen wij woensdagmiddag 14 februari 2018 de volgende mail: “De Bekenstichting is (al 39 jaar als we het goed hebben) een zeer gewaardeerde samenwerkingspartner. Cultuurhistorie en ecologie staan hoog in het vaandel en jullie leveren daardoor een waardevolle bijdrage aan waterbewustzijn van burgers op en

Lees meer »

Stromende beken moeten behouden blijven

De Klaarbeek onder Epe is een interessante opgeleide sprengenbeek. Zeker ook het benedenstroomse gedeelte. Daar staan namelijk in het buurtschap Zuuk nog de fraaie Kopermolen uit 1553 én de vroeger zogenoemde Zuuker korenmolens ook uit 1553, momenteel met dubbele bovenslagraderen, gesitueerd bij de VMI.

Lees meer »

De Veluwe Sprenglevend? Water stroomt niet vanzelf.

Verslag van het symposium op 22 juni 2017 door Ron Kamperman 3 jaar geleden werd het bekenherstelprogramma van het Waterschap Vallei en Veluwe afgerond. In 25 jaar tijd zijn tientallen beken hersteld. Hiervoor waren een groot aantal beeklopen verdroogd of de leemlagen beschadigd. Nu de beken hersteld zijn stromen ze

Lees meer »

Bekenstichting zet zich in voor restauratie Cannenburghermolen

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken heeft in samenwerking met Cultuurland Advies het “Projectplan Restauratie Cannenburghermolen, een plek van betekenis”, opgesteld. In dit projectplan wordt uiteengezet wat er moet gebeuren om de Cannenburghermolen te restaureren om weer aantrekkelijk te worden én welke middelen daarvoor nodig zijn.

Lees meer »