Archief

Hier worden aankondigingen, verslagen en artikelen bewaard waarvan de actualiteit is verlopen maar die het bewaren waard zijn.

Stromende beken moeten behouden blijven

De Klaarbeek onder Epe is een interessante opgeleide sprengenbeek. Zeker ook het benedenstroomse gedeelte. Daar staan namelijk in het buurtschap Zuuk nog de fraaie Kopermolen uit 1553 én de vroeger zogenoemde Zuuker korenmolens ook uit 1553, momenteel met dubbele bovenslagraderen, gesitueerd bij de VMI.

Lees meer »

De Veluwe Sprenglevend? Water stroomt niet vanzelf.

Verslag van het symposium op 22 juni 2017 door Ron Kamperman 3 jaar geleden werd het bekenherstelprogramma van het Waterschap Vallei en Veluwe afgerond. In 25 jaar tijd zijn tientallen beken hersteld. Hiervoor waren een groot aantal beeklopen verdroogd of de leemlagen beschadigd. Nu de beken hersteld zijn stromen ze

Lees meer »

Bekenstichting zet zich in voor restauratie Cannenburghermolen

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken heeft in samenwerking met Cultuurland Advies het “Projectplan Restauratie Cannenburghermolen, een plek van betekenis”, opgesteld. In dit projectplan wordt uiteengezet wat er moet gebeuren om de Cannenburghermolen te restaureren om weer aantrekkelijk te worden én welke middelen daarvoor nodig zijn.

Lees meer »