Apeldoornse sprengen weer watervoerend

12 april 2024 – In de afgelopen maanden is er sprake geweest van uitbundige regenval met als gevolg sterk verhoogde grondwaterstanden. Daar profiteerden ook beken in Apeldoorn van die al zeer lange tijd niet meer watervoerend waren.

Een voorbeeld is de Badhuisspreng. In februari reikte het water tot aan de Vosselmanstraat. Verder echter niet, zodat het water niet tot in het stadspark kon komen en er bijgevolg geen stroming optrad met afvoer naar de Grift. Door de zandige bodem is het water uiteindelijk weer geheel in de bodem verdwenen.

Ook een andere spreng bleek opeens watervoerend te zijn: het betrof de spreng met de toepasselijke naam ‘de Spreng’. Hier is het water wel langdurig aanwezig gebleven, omdat het grondwater ter plaatse hoog is gebleven, zoals goed op de foto hieronder te zien is. Deze spreng ligt achter een school aan de Blekersweg en komt uit in het overkluisde deel van de Orderbeek aan de oostzijde van de Jachtlaan. Deze spreng ligt in het gebied waar vroeger meerdere koppen waren van de Driehuizerbeek. Eén daarvan, aan de Zanderijweg, is opgenomen in de gerenoveerde Orderbeek. Vanwege deze omstandigheden is te verklaren dat het grondwater hier makkelijker aan de oppervlakte kan komen. Het water van de Badhuisspreng verdwijnt sneller door de drinkwaterwinning van Vitens aan de Amersfoortse weg.

Jan Folbert, contactpersoon