Altena (Oude Molen)

Altena   (Oude Molen) Koppelsprengen

Gebouwd omstreeks 1613 als de eerste Ugchelse papiermolen gelegen aan de Steenbeek. De molen heette toen Oude Molen. Later, door uitbreiding van sprengen, werd de molen door de Koppelsprengen van water voorzien. In het midden van de 19e eeuw kwam de naam Altena in zwang. In 1876 brandde de molen af en werd herbouwd als wasserij. Het rad heeft in de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan voor de opwekking van elektriciteit. In 1993 ging het hele gebouwencomplex door brand verloren.

De schuur van wasserij 'Altena'
De schuur van wasserij ‘Altena’