Aanpassingen diverse beken in BekenAtlas Veluwe (BAV)

In samenwerking met contactpersonen zijn door de provincie Gelderland in de BAV een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd bij de volgende beken:

– Stelsel van Barneveldse beken:
Toegevoegd zijn de Rubberbeek en de Appelsche beek, welke beide in de Bellemansbeek uitkomen, die vervolgens weer uitmondt in de Hoevelakense beek. Ook de Zwartebroekerbeek is nu aangegeven. Bij Voorthuizen is de loop van de Ganzenbeek gedetailleerder aangegeven tot in de bebouwde kom van Voorthuizen.
De Stichtingsbeek bij De Glind, is als zijbeek van de Modderbeek nu aangegeven in de BAV.

– Stelsel van de Beekbergse beek bij Apeldoorn
Hierin is Het Verloren Beekje nu beter benoemd en aangegeven, waardoor een interpretatieverschil met de Verloren Beek bij Epe is weggewerkt.

– Beken in Arnhem
De onlangs nieuw gegraven loop van de St. Jansbeek in de stad is op kaart verwerkt. Hierbij is ook de situering van nog niet eerder benoemde molen toegevoegd, nl. de oorspronkelijke Hertogelijke Watermolen.
Het stelsel van de Beek op de Paasberg en de Bronbeek staat nu beter op kaart aangegeven. Het is een ingewikkeld stelsel, waarbij zeker richting het winkelcentrum Presikhaaf, het beekwater steeds meer vermengd raakt met oppervlaktewater. Toch is de benaming van de Beek op de Paasberg gehandhaafd welke uiteindelijk afstroomt langs de IJssellaan naar de IJssel.

– Het Loenense bekenstelsel
Met het openen van het nieuwe bezoekerscentrum van de Middelste Molen naast het Apeldoorns Kanaal en het maken van een nieuwe wandelroute vanuit dit bezoekerscentrum langs de Loenense beken, is dit stelsel nogmaals goed onder de loep genomen. Er zijn nu aanpassingen doorgevoerd aan de loop en de benaming van kleine beekdelen oostelijk van de bebouwde kom van Loenen en van enkele beken zijn de loop en de benaming aangepast.

– Papegaaibeek
De aansluiting op De Grift is hier al een poosje geleden veranderd door het Waterschap. Dit is nu ook op kaart verwerkt.

– Brummense beek         
Deze beek bij Brummen is toegevoegd aan de BekenAltlas. De bijbehorende tekst moet nog worden vervaardigd. De beek is toegevoegd aan het stelsel van Soerense beken.

De teksten met meer bijzonderheden, welke bij deze beken horen, zijn waar mogelijk aangepast, maar in samenwerking met het Waterschap moet nog meer informatie worden verzameld. Deze wordt later toegevoegd.

Momenteel worden in Apeldoorn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Ugchelse beken en aan de Grift en ook bij Zwaansspreng en de Kayersbeek. Aanpassingen hiervan moeten nog door de betreffende contactpersonen worden verzameld en doorgegeven. Dit zal nog enige tijd duren voordat de werkzaamheden op kaart kunnen worden verwerkt.

Wiebe Kiel
Coördinator BAV
8-08-2018