Vasthouden

Jan van de Velde, Vaassen, 10 juni 2020

Als betrokken donateur van de Bekenstichting maak ik me grote zorgen over de beangstigende verdroging van de Veluwe. We moeten voorkomen dat beken droogvallen, dat boeren hun landerijen niet meer mogen beregenen met drink- en/of bronwater én dat de drinkwatervoorziening überhaupt gerantsoeneerd wordt.

Daartoe moeten er oplossingen verwerkelijkt worden; en wel op korte termijn. Ik heb daartoe ideeën* ontwikkeld; bijvoorbeeld voor vergroting van de mogelijkheden van een circulaire economie die gaat over hergebruik van producten en grondstoffen. Dat is namelijk ook de doelstelling van ons Waterschap Vallei & Veluwe. In de komende Wijerd (september 2020) kunt u daar nog meer over lezen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wil nu honderd miljoen euro extra beschikbaar stellen voor aanpak van de droogte in vooral Oost-Nederland; zo werd onlangs bekend gemaakt. Naast het omzetten van naald- naar loofbossen (het duurt nog tientallen jaren voordat de effecten daarvan merkbaar worden) wordt door haar ook gesproken over het afsluitbaar maken van sloten en greppels. Maar dat rijksgeld moet zeker ook worden ingezet om echt wat te doen (buiten die greppeltjes) door bijvoorbeeld de door onze stichting geopperde ideeën om te zetten tot effectieve ingrijpende oplossingen.

In het programma Nieuwsuur van de NOS op 4 juni 2020 vertelde de deskundige professor Flip Witte dat er eind vorige eeuw (dat is >20 jaar geleden) uitgewerkte bruikbare plannen en afspraken tot realisatie gemaakt waren. “daar is eigenlijk onvoldoende van terechtgekomen”, zegt Witte. “Ik hoop dat het nu echt gaat gebeuren.”

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2336176-de-uitzending-van-4-juni-spannende-dag-voor-cultuurinstellingen-nog-een-crisis-de-droogte-wordt-racisme-protest-gehoord-in-den-haag.html

Nu
Al eerder reikte ik oplossingen aan die zouden kunnen bijdragen aan de beperking van het nijpend watertekort; om zo de verdroging van Veluwe tegen te gaan. Maar geopperde ideeën moeten wel op enigerlei wijze tot uitvoering komen; daarom DOEN !

JAn van de Velde

*zoals onze voorzitter daarover recent schreef onder de kop: Van-het-Bestuur